Crabat Bygg & Projektledning ABI projekt Västlänken, delprojekt Korsvägen, ingår att under första halvåret 2020 bygga om spårvägen genom Korsvägen i ett temporärt läge. Crabat har fått förtroende att byggleda denna ombyggnation. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB / NyheterCrabat vann upphandlingen avseende planeringsledare för Västlänken. Byggledare Planerare i Västlänken ansvarar för alla arbeten som utförs för beställarens räkning, med rapportering till produktionsledare, och uppföljning av entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja Produktionsledaren och övriga projektorganisationer samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2021 med option på ytterligare fyra år. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat förstärker beställarorganisationen med en BPU mark, till projekt Varbergstunneln. BPU Mark skall följa upp Entreprenörens arbete samt deras underkonsulter och projektörer med avseende på tid, kostnad och innehåll. Det innebär att med hjälp av beställarens kontrollprogram se till att entreprenaden byggs rätt. I rollen ingår att arbeta med järnvägsbyggnation, vägbyggnation samt underbyggnad och grundläggning för dessa. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2024 med option på ytterligare två år. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat har de senaste veckorna vunnit tre upphandlingar, två för projekt Varbergstunneln och en för Västlänken. I Varberg kommer Crabatare att förstärka organisationen med en kalkylsamordnare och en BEST-K samordnare. I projekt Västlänken, etapp Kvarnberget, bidrar Crabat med mätteknisk kompetens i form av byggledare mät. Ännu en gång visar Crabat sin bredd och höga kompetens inom infrastruktur. Vill även du bli en crabat? Kontakta vår VD, Christer Bergström, christer.bergstrom@crabat.se [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB / Crabat Projektering ABPeter Blom och Wiktor Åslund har börjat på Crabat. Peter på Bygg och Projektledning och Wiktor på Projektering. Peter Peter har mångårig erfarenhet inom VA-anläggningar med roller som Byggledare, Anläggningsansvarig, Gruppledare samt Teknisk expert. Crabats kompetens inom VA-området stärks ytterligare med Peter som en Crabat. Wiktor Wiktor har en bakgrund som kanalisationsprojektör men har också arbetet som projektsamordnare och uppdragsledare. Wiktor är en välkommen kompetens i vår fortsatta satsning på Crabat Projektering. Varmt välkomna Peter och Wiktor! [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABJonas har en bakgrund som civilingenjör inom väg och vatten och är specialiserad inom projekt management för infrastruktur- och byggprojekt. Han kommer närmast från entreprenörsleden inom infrastruktur. Jonas kommer på Crabat i första hand arbeta som Projekt och Byggledare inom mark och anläggning. Varmt välkommen Jonas! [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB  Idag börjar Henrik Aldén och Johan Pantzar på Crabat Bygg- och Projektledning. Henrik Henrik har en gedigen bakgrund som mätningsingenjör och har på senare tid varit projekt- och byggledare mark. Henrik kommer på Crabat arbeta inom områdena Bygg-/Projektledare Mark samt Mätningsingenjör. Johan Johan har mångårig erfarenhet som arbets-/byggledare inom infrastruktur där han arbetat med bland annat grundläggning av hus, VA, vägbyggnationer och brokonstruktioner. På Crabat kommer Johan att arbeta som byggledare konstruktioner samt mark och hans första uppdrag blir som Byggledare Byggnadsverk åt Trafikverket. [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABFredrik Flodmar har valt att bli en Crabat! Fredrik har en gedigen bakgrund inom kontaktledning/lågspänning på järnvägen. Fredrik har dessutom breddat sin kompetens genom att arbeta som byggledare inom fiberteknik under 3 år. Varmt välkommen Fredrik! [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning AB / Crabat Projektering AB  Idag börjar Jelena Ignjatovic och Michael Wictor på Crabat Projektering. Jelena Jelena har ingenjörsexamen i maskinteknik från Högskolan Väst. Jelenas senast uppdrag har varit mot norska järnvägen där hon arbetat med projektering och byggplatsuppföljning. På Crabat kommer Jelena i första hand arbeta med teknikområdet kontaktledning/lågspänning mot spårväg och järnväg. Michael Michael har yrkeshögskoleutbildning som järnvägsprojektör från Campus Varberg. Michaels senaste uppdrag har varit mot nederländska spårvägen där han arbetade med projektering av kontaktledning på Bergen Bybanan. På Crabat kommer Michael i första hand arbeta med teknikområdet kontaktledning/lågspänning mot spårväg och järnväg.   [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat vann Trafikverkets upphandling avseende – Biträdande projektledare väg för Investering Väst, projektenhet 4.  Uppdraget innebär projektledning för gång- och cykelvägar inklusive överlämnandeprocessen. Projektet omfattar över 10 cykelvägar i Hallands län. Projektet ingår i Trafikverkets nationella satsning på cykelvägar och beräknas komma i produktion under nästa år. Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till 2020 med ytterligare optionsår. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat tilldelas kontrakt för byggledarorganisation i Trafikverkets projekt ”Malmö Kontinentalbanan, Pågatågstationer”. Uppdraget innebär att vara Beställarens representant som Byggplatsuppföljare och utföra byggplats-funktioner vid uppförandet av Pågatågstationer på Kontinentalbanan i Malmö. Uppdraget avser tre resurser med funktionerna byggnadsverk – stålkonstruktioner, el lågspänning samt el kontaktledning. Uppdraget är ytterligare ett bevis på Crabats omtyckta medarbetares höga och breda kompetens.     [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB / NyheterCrabat har tilldelats rollen som byggledare för mark och ledningar i Västlänken med ansvarar för alla mark- och ledningsarbeten som utförs för beställarens räkning. I rollen ingår även att sammanställa mark- och ledningsarbetenas framdrift och för beställarens räkning fatta beslut i produktionstekniska frågor. Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till och med 2019-12-31 plus ytterligare två optionsår. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABProjektet omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Under staden kommer järnvägen gå i en bergtunnel. Projektet benämns ”projekt Varbergstunneln” men omfattar hela dubbelspårsutbyggnaden mellan Varberg och Hamra, inklusive en ny godsbangård. Byggledaren ansvarar för arbeten som berör ledningsomläggningar i projektet och följer upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll mot gällande krav och regelverk. Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till 2022-12-31 med optionsmöjlighet för ytterligare tre år. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB / Nyheter  Idag börjar Hans Kingstedt och Pierre Arvidsson på Crabat. Hans kommer att arbeta som byggledare el-lågspänning, och har en lång bakgrund inom sitt kompetensområde. Hans har varit verksam i järnvägsbranchen i över 23 och har mångårig erfarenhet av projektering och konstruktion av elkraftanläggningar. Pierre Arvidsson kommer att arbeta som byggledare VA och mark. Pierre har arbetat  i anläggningsbranschen sedan 1993, som såväl yrkesarbetare/lagbas, arbetsledare och på senare år platschef. De senaste åren har inriktningen varit teknisk VA och ledningsarbeten. Varmt välkomna till Crabat! [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABIdag börjar Fredrik Ljungmark hos oss på Crabat. Fredrik som närmast kommer från Ramböll har en gedigen erfarenhet från projektledning/ byggledning inom bro och hamnverksamhet. Fredrik kommer arbeta som delprojektledare/projekteringsledare för projekt Linbana i Göteborg. Varmt välkommen till Crabat Fredrik! [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat kommer att bistå Linbaneprojektet i Göteborg med en samordnande projekteringsledare under perioden 2017-2021. Uppdraget innebär att tillsammans med projektledaren leda och samordna projektorganisationen under genomförandestudie-, projekterings- och byggskede. Crabat har sedan tidigare två stycken byggledare i projektet. Vi på Crabat är mycket stolta över att få vara delaktiga i detta unika projekt.     [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABIdag börjar Niklas Elfström hos oss på Crabat. Niklas har en gedigen kunskap och erfarenhet från betongarbeten som arbetsledare. Niklas har de senaste åren arbetat med kalkylering för stora infrastrukturprojekt. Denna kunskap kommer bli ett bra komplement till vår redan starka bro/betong grupp. Varmt välkommen Niklas     [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning AB / NyheterIdag börjar Joakim Balder hos oss på Crabat. Joakim kommer närmast från Göteborgs spårvägar där han i över 11 år arbetat som uppdragsledare/arbetsledare inom mätteknik. Joakim är utbildad bygg- och projektledare på yrkeshögskolan i Uddevalla. Varmt välkommen Joakim! [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare för Västlänken. Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja Produktionsledaren och den övriga delprojektorganisationen. Kontraktet sträcker sig fram till 2021 med ytterligare optionsår och beläggningsgraden är på 100%.     [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABIdag börjar Mattias Rosén hos oss på Crabat bygg- och Projektledning. Mattias är byggledare/kontrollant bro med inriktning mot stål/rostskydd, och har arbetat med stålkonstruktioner sedan 2004 och med stålkontroll av broar och anläggningar sedan 2015. [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABLunds kommun bygger ny spårväg och Crabat har fått förtroende att vara teknikstöd, spår och el, i projektet. Uppdraget omfattar i huvudsak teknikstöd åt beställarorganisationen i samband med framtagande av förfrågningsunderlag avseende drift- och underhållsentreprenad för spårvägen i Lund och omfattar bland annat följande moment: Stöd under anbudstiden för Skånetrafikens vagnupphandling i händelse av tekniska frågeställningar gällande den spårbundna infrastrukturen och dess drift- och underhåll Teknikstöd i samband med framtagandet av förfrågningsunderlag och tekniska handlingar för upphandling av drift- och underhållsentreprenör av spårvägen Granskningsstöd ur drift- och underhållsperspektiv för Gatukontorets räkning av de handlingar som produceras inom ramen för spårvägsprojektet Stöd under anbudstiden för upphandlingen av drift- och underhållsentreprenören i händelse av tekniska frågeställningar Stöd/samordnare under inkörningsperioden mellan Gatukontoret och vinnande drift- och underhållsentreprenör   [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABUppdraget gäller Byggledning och kontroll i kontraktet Basunderhåll järnväg ”Västra Götaland Göteborg (VGG) och sträcker sig fram till 2018-09-01. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Löpande kontroller av entreprenörs utförda arbete. Kontroller av entreprenörens administrativa åtagande, som exempelvis egenkontroller, BIS hantering osv. Kontraktssumman uppgår till över 4,2 miljoner kronor   [...]Read more...
Crabat Bygg & Projektledning ABDen 1 juni börjar våra nya byggledare inom konstbyggnad och betong. Peter kommer närmast från högskolan i Uddevalla, där han studerat till projekt- och byggledare. Innan utbildningen jobbade Peter som platschef/arbetsledare på diverse infrastrukturprojekt i Norge i över 18 år. Joel kommer närmast från YH utbildningen betongingenjör. Dessförinnan har han arbetat som arbetsledare på A. Olsson grund och betong, i flera år. Vi önskar våra nya medarbetare varmt välkomna till oss på Crabat [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat vann upphandlingen avseende byggledare kontaktledning med inriktning på trafik och elsäkerhet, i Trafikverkets projekt ”kontaktledningsupprustning Hässleholm-Lund”. I uppdraget ingår förutom byggledning kontaktledning även byggledning avseende el och trafiksäkerhet i nedanstående projekt. Tornhill nytt mötesspår Eslöv nytt förbigångsspår Kärråkra depåområde anslutningsspår Mosselund växelbyten Kontraktet avser 100% beläggning och sträcker sig fram till 2019 med option på ytterligare ett år. [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat vann Trafikverkets upphandling gällande, Byggledare/kontrollant i kontrakten för underhållsdistrikt Syd, Blekinge kustbana och kust till kustbanan . I arbetsuppgifterna ingår bland annat att följa upp och analysera fel och störningar i järnvägsanläggningen, identifiera behov av åtgärder i anläggningen samt att ta fram underlag till lokal underhållsplan. [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABCrabat lämnade det bästa anbudet och vann upphandlingen avseende “Överlämnandekonsult” för Trafikverket. Uppdraget innebär att möjliggöra ett överlämnade av ansvar, anläggningar och anläggningsdata från ett flertal vägprojekt i Västsverige, från Investering till Underhåll. [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABIdag börjar Nic Ramstedt hos oss på Crabat. Nic har en gedigen erfarenhet, över 20 år, inom teknisk VA och kommer senast från ÅF där han arbetat som byggledare inom VA. Nic är ett välkommet tillskott till Crabat och det känns spännande att starta upp ett nytt teknikområde. [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABTillsammans med våra underkonsulter, Per-Erik Cannert och Roy Myrehag vann vi Trafikverkets upphandling avseende byggledare och projektledare för projekt ” Spårbyte Herrljunga-Alingsås, Floby-Alingsås”. Projektet syftar till att totalt byta 8 mil spår, samt att ballastrensa hela sträckan. Även hastighetshöjande åtgärder kommer att ingå i projektet. Uppdraget startar omgående och räknas vara färdigt sommaren 2019 [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning ABIdag börjar Roger Svensson hos oss på Crabat, som byggledare konstruktioner betong. Roger kommer från Skanska där han arbetat som arbetsledare/produktionsledare sedan 2001. Hans erfarenheter av betongarbeten sträcker sig över såväl broar som fastigheter, kajer, P-däck med mera. Det senaste projektet var grundläggning av Regionens hus vid centralstationen i Göteborg. Vi tycker det känns väldigt roligt att få in Roger i vårt team och utöka vår kompetens inom byggledning konstruktioner.   [...]Read more...
Crabat AB / Crabat Bygg & Projektledning AB / Crabat Projektering ABVi är på plats för att träffa framtidens järnvägare och presentera våra företag. [...]Read more...

Vill du också bli en Crabat?

  Välj bolag

  Namn*

  E-postadress*

  Tel.nr

  Personligt brev - ladda upp / bifoga fil*

  (Max filstorlek: 2mb. Giltiga filformat: .pdf, .doc, .docx)

  CV - ladda upp / bifoga fil*

  (Max filstorlek: 2mb. Giltiga filformat: .pdf, .doc, .docx)