CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Nytt byggledaruppdrag till Crabat

Nytt byggledaruppdrag till Crabat

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare mark och kanalisation. Uppdraget är kopplat till de förberedande arbetena inom projekt Västlänken och Olskrokens Planskildhet. Kontraktet är på 75-100 % och sträcker sig fram till 2017-12-31 med ytterligare ett optionsår. Ännu en gång visar Crabat att vi har den bredd och kompetens som beställaren efterfrågar.