Våra ledord

Trygg

En Crabat är trygg och säker i sina åsikter och beslut. Företaget arbetar för att skapa en atmosfär där alla Crabater ska känna en trygghet att vara sig själva. Som kund till Crabat kan du känna dig trygg med att vi följer regler, lagar, förordningar och bestämmelser.

Kunskapstörstande

En Crabat strävar hela tiden efter att utveckla sig själv i stort som smått, dels inom sin yrkeskompetens men framför allt som person. Vi lär av varandra och våra kunder och höjer på så sätt vår kompetens i den dagliga verksamheten. Som kund får du i ditt projekt duktiga Crabater som hela tiden strävar efter att vidareutvecklas.

Ansvarsfull

En Crabat tar ansvar för sig själv, företaget och kunden. Crabaten är delaktig i planering och utveckling av sina egna och kollegors arbetsuppgifter. Crabaten vårdar Crabats kunder och sina arbetsredskap. Som kund vet du att Crabat tar fullt ansvar i sin roll och sitt agerande samt att ingångna avtal och fattade beslut alltid följs.

Vill du också bli en Crabat?

  Välj bolag

  Namn*

  E-postadress*

  Tel.nr

  Personligt brev - ladda upp / bifoga fil*

  (Max filstorlek: 2mb. Giltiga filformat: .pdf, .doc, .docx)

  CV - ladda upp / bifoga fil*

  (Max filstorlek: 2mb. Giltiga filformat: .pdf, .doc, .docx)