CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare VA och ledningar, projekt Västlänken etapp Korsvägen

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare VA och ledningar, projekt Västlänken etapp Korsvägen

Crabat har tilldelats rollen som byggledare för mark och ledningar i Västlänken med ansvarar för alla mark- och ledningsarbeten som utförs för beställarens räkning. I rollen ingår även att sammanställa mark- och ledningsarbetenas framdrift och för beställarens räkning fatta beslut i produktionstekniska frågor.

Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till och med 2019-12-31 plus ytterligare två optionsår.Lerschakt