Fyrtal i ess

Den senaste månaden har fyra nya Crabater anslutit till oss. Vi välkomnar Robert, Mikael, Magnar och Antonio! Robert Larsson, har arbetat som byggledare inom anläggning och betongkonstruktioner. Ett axplock av Roberts tidigare projekt är, broar åt Trafikverket och betongkonstruktioner på Ringhals Kärnkraftverk, utbyggnad på Ryaverket – reningsverk, och ombyggnad av Alelyckans vattenverk. Robert utför också slutbesiktningar av markarbeten och byggnadsverk. Magnar Pärt, har arbetat som […]

Vi söker kontaktledningsprojektörer!

Just nu har vi flera spännande kontaktledningsprojekt igång och behöver därför utöka vårt el-team. Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av projektering av kontaktledning. Placeringsort är Göteborg. Hos Crabat får du: Arbeta tillsammans med erfarna projektörer Stöttning av våra erfarna byggledare inom el/kontaktledning Bra förmåner Flexibilitet och frihet under ansvar Intresserad? Skicka CV och personligt brev till Christer Bergström Christer.bergstrom@crabat.se […]

Ny lokaler i Göteborg

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Torpavallsgatan. Välkommen förbi på en kopp.

Crabat projekterar spårväg i Norrköping

Crabat har fått uppdraget att utreda och projektera befintligt spårvagnsspår utmed Nygatan i Norrköping. Befintligt spår samt gatan som spåret ligger i är i dåligt skick och behöver därför bytas ut.Projekteringen omfattar samtliga BEST-discipliner samt geoteknik och konstruktion. Projekteringen sträcker sig fram till och med november 2020 med en uppskattad budget på 1 600 000 kr.I och med projektet stärker Crabat sin position som en […]

Crabat förstärker beställarorganisationen för Trafikverkets projekt Ängelholm-Helsingborg

Projektet syftar till att bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och norra Helsingborg till dubbelspår. Utbyggnaden till dubbelspår är angeläget för att öka kapaciteten på sträckan samt förbättra flexibiliteten i järnvägssystemet. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i västra Sverige. Banan är viktig både för regional pendeltrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen och Göteborg/Norge. Crabat bistår med två heltidskonsulter inom Säkerhet samt […]

Planeringsledare till Västlänken etapp Centralen

Crabat vann upphandlingen avseende planeringsledare för Västlänken. Byggledare Planerare i Västlänken ansvarar för alla arbeten som utförs för beställarens räkning, med rapportering till produktionsledare, och uppföljning av entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja Produktionsledaren och övriga projektorganisationer samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2021 […]

Crabat tecknar ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, spårväg

Crabat är en av tre leverantörer som tecknat ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, avseende projektering av spår och mark för spårvägsbanan. I och med detta ramavtal har Crabat kontrakt för samtliga discipliner gällande projektering av spårväg i Göteborg. Crabat har nu ramavtal med de två största spårvägsstäderna i Sverige, Göteborg och Norrköping. Uppdraget omfattar förstudier, projekteringar, utredningar, tillståndsbedömningar, objektsplaner, upprättande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar och teknisk konsultation med mera inom teknikområdena: Spår och […]

Byggledare Mark till Varberg!

Crabat förstärker beställarorganisationen med en BPU mark, till projekt Varbergstunneln. BPU Mark skall följa upp Entreprenörens arbete samt deras underkonsulter och projektörer med avseende på tid, kostnad och innehåll. Det innebär att med hjälp av beställarens kontrollprogram se till att entreprenaden byggs rätt. I rollen ingår att arbeta med järnvägsbyggnation, vägbyggnation samt underbyggnad och grundläggning för dessa. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2024 med option […]