Om Crabat

Vi på Crabat är det lite mindre och mer personliga konsultbolaget, som genom att hålla nere våra overheadkostnader kan hålla en god prisnivå. Vår företagsfilosofi bygger på hög kunskapsnivå och social kompetens och vi arbetar dagligen efter ledorden; Trygg, Kunskapstörstande och Ansvarsfull. Vi uppskattar varandras sällskap och har kul tillsammans, både i arbetet och genom våra årliga crabatträffar, konferenser och resor.

När vi startade bolaget 2009 var inriktningen främst byggledning och besiktning, vilket gjort att vi har en bred och gedigen kunskap från entreprenader/utförande. Detta är en stor styrka och trygghet för våra duktiga projektörer som kontinuerligt kan stämma av och få stöd i produktionstekniska frågor.

Idag är verksamheten uppdelad på två bolag; Crabat Projektering AB och Crabat Bygg och Projektledning AB. Vi sitter tillsammas på vårt gemensamma kontor på Torpavallsgatan 11 i Göteborg.

Nedan kan du läsa mer om vår Vision, Affärsidé, Kvalitets- och Miljöpolicy.

Vision

Crabat ska vara kundens mest kostnadseffektiva och kompetenta alternativ av konsulttjänster till infrastruktursektorn.

Affärsidé

Namnet Crabat skall vara synonymt med infrastruktur och hög kvalitet.

Crabats kunder är:

• Infrastrukturförvaltare
• Kommuner
• Exploatörer
• Entreprenörer
• Privata företag

Kvalitetspolicy

Vi på Crabat AB eftersträvar alltid att hålla högsta kvalitet samt att införliva kundernas behov och förväntningar på de tjänster vi levererar. Detta uppnår vi genom att arbeta med en strukturerad organisation och tydliga kvalitetskrav.

Med hjälp av vårt verksamhetssystem och våra rutiner arbetar vi med ständiga förbättringar.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete arbetar vi på Crabat kontinuerligt med att skapa en fysisk och socialt utvecklande arbetsplats, för alla medarbetare.

Crabats kvalitetsarbete innebär:

• att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs och utvärderas
• att krav följs i enlighet med kontraktet
• avvikelsehantering inklusive korrigerande och förebyggande åtgärder
• att personalen är lämplig och har rätt kompetens med avseende på miljöhänsyn, säkerhet och arbetsmiljö
• uppföljning och rapportering av beställaren

Crabat arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och genomför regelbundet såväl kund- som medarbetarundersökningar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicys följs.

Miljöpolicy

Crabat AB bedriver ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer. All hantering skall ske på bästa miljömässiga sätt. Vår personal är väl informerad om hur vi tillsammans kan påverka och förbättra miljön omkring oss. Genom att följa nedanstående processer säkerställer vi att vi minskar vår negativa miljöpåverkan.

• Ständiga förbättringar
• Lagar och andra krav från beställare
• Miljömål som kontinuerligt följs upp och anpassas till verksamheten

I vår dagliga verksamhet arbetar vi aktivt att minska användningen av ej förnybara resurser, samt att använda renare teknologi där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.