CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Crabat vinner upphandlingen avseende ”Byggledare ledningsomläggningar” för projekt Varbergstunneln.

Crabat vinner upphandlingen avseende ”Byggledare ledningsomläggningar” för projekt Varbergstunneln.

Projektet omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra. Under staden kommer järnvägen gå i en bergtunnel. Projektet benämns ”projekt Varbergstunneln” men omfattar hela dubbelspårsutbyggnaden mellan Varberg och Hamra, inklusive en ny godsbangård.

Byggledaren ansvarar för arbeten som berör ledningsomläggningar i projektet och följer upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll mot gällande krav och regelverk.

Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till 2022-12-31 med optionsmöjlighet för ytterligare tre år.