CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat AB » Crabat satsar på elbil

Crabat satsar på elbil

Som ett led i att minska vår miljöpåverkan har vi köpt in en elbil, BMW i3. Bilen ska användas i de uppdrag vi genomför för Trafikkontoret i Göteborg. Vi kör många korta sträckor från kontoret in till de projekt som pågår i staden och med vår nya elbil minskar vi våra utsläpp och lever upp till beställarens krav på transporter inom uppdragen.1