CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Planeringsledare till Västlänken etapp Centralen

Planeringsledare till Västlänken etapp Centralen

Crabat vann upphandlingen avseende planeringsledare för Västlänken.
Byggledare Planerare i Västlänken ansvarar för alla arbeten som utförs för beställarens räkning, med rapportering till produktionsledare, och uppföljning av entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja Produktionsledaren och övriga projektorganisationer samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter.
Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2021 med option på ytterligare fyra år.