CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat AB » Vunnen upphandling avseende kontrollant underhåll järnväg syd

Vunnen upphandling avseende kontrollant underhåll järnväg syd

Crabat vann Trafikverkets upphandling gällande, Byggledare/kontrollant i kontrakten för underhållsdistrikt Syd, Blekinge kustbana och kust till kustbanan .

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att följa upp och analysera fel och störningar i järnvägsanläggningen, identifiera behov av åtgärder i anläggningen samt att ta fram underlag till lokal underhållsplan.