CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Två projektledare till Västlänken

Två projektledare till Västlänken

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende 2 st bitr. projektledare till Västlänkens förberedande arbeten vid Olskroken.

Uppdragen innebär att ansvara för projektets genomförande och sysselsättningsgraden bedöms till 75 – 100 % per tjänst. Kontraktet sträcker sig till 2016-12-31 med optionsmöjlighet för ytterligare ett år.