CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Triss i tunnel

Triss i tunnel

Crabat har de senaste veckorna vunnit tre upphandlingar, två för projekt Varbergstunneln och en för Västlänken.
I Varberg kommer Crabatare att förstärka organisationen med en kalkylsamordnare och en BEST-K samordnare.
I projekt Västlänken, etapp Kvarnberget, bidrar Crabat med mätteknisk kompetens i form av byggledare mät.
Ännu en gång visar Crabat sin bredd och höga kompetens inom infrastruktur.

Vill även du bli en crabat?

Kontakta vår VD, Christer Bergström, christer.bergstrom@crabat.se