Crabat Bygg & Projektledning AB

Pågående uppdrag
 • Trafik- och säkerhetshandläggare, Trafikverket Syd
 • Projektledare Rälsbyte Alingsås-Göteborg, Trafikverket Väst
 • Byggledning Bana, Danafjord Fastigheter AB
 • Byggledning El projekt Hällefors och Väse, Trafikverket Väst
 • Byggledare Färjelägen och Farleder, Trafikkontoret Göteborg
 • Byggledarorganisation Bro projekt Skeppsbron, Trafikkontoret Göteborg
 • Byggledare Broreparation, Skaftöbron och Lilla Edet, Trafikverket Väst
 • Tredjepartskontroll jvg, Göteborg, Bohuslän/Dalsland, Värmland Trafikverket Väst
 • Byggledare Spår Gamlestadens resecentrum, Trafikkontoret Göteborg
 • Byggledare El Omformarstationer, Trafikverket Nationellt
Historiska uppdrag
 • Komplett projektorganisation, Åtgärder banor, Trafikverket Väst
 • Byggledare Bana spårväg, Skeppsbrolänken, Göteborgs stad Trafikkontoret
 • Projekteringsledare, plattformsförläningar södra bohusbanan, Trafikverket Väst
 • Byggledare Mark och VA, Markskommun
 • Byggledarorg Plattformsförlängning Gbg-Alingsås, Gbg-Kungsbacka, Trafikverket Väst
 • Projektledning vid införande av vägskydd Skogomevägen, Trafikverket Väst
 • Huvudbyggledare projekt Hagastråket, Trafikkontoret Göteborg
 • Entreprenadingenjör, projekt 50/11 i region Skåne
 • Delprojektledare, projekt införande av lysdiodlampor
 • Byggledare KTL, projekt Älvängen – Agnesberg för Bana Väg i Väst