CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Crabat projekterar spårväg i Norrköping

Crabat projekterar spårväg i Norrköping

Crabat har fått uppdraget att utreda och projektera befintligt spårvagnsspår utmed Nygatan i Norrköping. Befintligt spår samt gatan som spåret ligger i är i dåligt skick och behöver därför bytas ut.
Projekteringen omfattar samtliga BEST-discipliner samt geoteknik och konstruktion. Projekteringen sträcker sig fram till och med november 2020 med en uppskattad budget på 1 600 000 kr.
I och med projektet stärker Crabat sin position som en av Sveriges främsta spårvägsprojektörer.