CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Bygg & Projektledning AB » Crabat förstärker beställarorganisationen för Trafikverkets projekt Ängelholm-Helsingborg

Crabat förstärker beställarorganisationen för Trafikverkets projekt Ängelholm-Helsingborg

Projektet syftar till att bygga ut Västkustbanan mellan Ängelholm och norra Helsingborg till dubbelspår. Utbyggnaden till dubbelspår är angeläget för att öka kapaciteten på sträckan samt förbättra flexibiliteten i järnvägssystemet. Västkustbanan mellan Göteborg och Lund utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i västra Sverige. Banan är viktig både för regional pendeltrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen och Göteborg/Norge.

Crabat bistår med två heltidskonsulter inom Säkerhet samt Elkraft (linjebunden samt icke linjebunden).
De två kontrakten har 100% beläggningsgrad och sträcker sig fram till 2022 med optioner om ytterligare 2,5 år.