Arkiv: Nyheter

Ny lokaler i Göteborg

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Torpavallsgatan. Välkommen förbi på en kopp.

Planeringsledare till Västlänken etapp Centralen

Crabat vann upphandlingen avseende planeringsledare för Västlänken. Byggledare Planerare i Västlänken ansvarar för alla arbeten som utförs för beställarens räkning, med rapportering till produktionsledare, och uppföljning av entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja Produktionsledaren och övriga projektorganisationer samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2021 […]

Crabat stöttar Stadsmissionens arbete

Vi på Crabat är stolta över att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete med familjer som lever i social och ekonomisk utsatthet. Med vår gåva är vi med och skapar bättre förutsättningar för fler, till exempel genom: Matkassar och presentkort på matbutikerVinterkläderLäxhjälp På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org.

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare VA och ledningar, projekt Västlänken etapp Korsvägen

Crabat har tilldelats rollen som byggledare för mark och ledningar i Västlänken med ansvarar för alla mark- och ledningsarbeten som utförs för beställarens räkning. I rollen ingår även att sammanställa mark- och ledningsarbetenas framdrift och för beställarens räkning fatta beslut i produktionstekniska frågor. Kontraktet är på 100% och sträcker sig fram till och med 2019-12-31 plus ytterligare två optionsår.

Välkomna Hans och Pierre

  Idag börjar Hans Kingstedt och Pierre Arvidsson på Crabat. Hans kommer att arbeta som byggledare el-lågspänning, och har en lång bakgrund inom sitt kompetensområde. Hans har varit verksam i järnvägsbranchen i över 23 och har mångårig erfarenhet av projektering och konstruktion av elkraftanläggningar. Pierre Arvidsson kommer att arbeta som byggledare VA och mark. Pierre har arbetat  i anläggningsbranschen sedan 1993, som såväl yrkesarbetare/lagbas, arbetsledare och på senare år platschef.

Välkommen Joakim

Idag börjar Joakim Balder hos oss på Crabat. Joakim kommer närmast från Göteborgs spårvägar där han i över 11 år arbetat som uppdragsledare/arbetsledare inom mätteknik. Joakim är utbildad bygg- och projektledare på yrkeshögskolan i Uddevalla. Varmt välkommen Joakim! […]

Byggledare El-teknik

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare El-teknik, underhåll järnväg. Uppdraget innebär stöttning av projektledarna för underhållskontrakten Värmland/Dalslandsbanorna (VDB), Västra Götaland Väst (VGV) och Västra Götaland Öst (VGÖ). Byggledaren ansvarar för sitt teknikområde på möten med entreprenörer, enheten eller andra verksam-hetsområden inom Trafikverket. Rollen innebär även att leda mindre projekt och eller utredningar.   […]

Byggledare Västlänken

Crabat vann Trafikverkets upphandling avseende byggledare konstruktioner, Västlänken E04 station Haga. Byggledare för konstruktion i Västlänken ansvarar för alla arbeten som utförs för beställarens räkning. Rapportering sker till samordnad byggledare. I rollen ingår att följa upp och säkerställa att gällande tekniska krav och regelverk avseende bl.a. byggarbetsmiljö och säkerhetsskyddshantering efterföljs. Kontraktet är på 100% fram till årsskiftet 2020 med ytterligare två optionsår.