Crabat tecknar ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, spårväg

Crabat är en av tre leverantörer som tecknat ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, avseende projektering av spår och mark för spårvägsbanan. I och med detta ramavtal har Crabat kontrakt för samtliga discipliner gällande projektering av spårväg i Göteborg. Crabat har nu ramavtal med de två största spårvägsstäderna i Sverige, Göteborg och Norrköping. Uppdraget omfattar förstudier, projekteringar, utredningar, tillståndsbedömningar, objektsplaner, upprättande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar och teknisk konsultation med mera inom teknikområdena: Spår och […]

Byggledare Mark till Varberg!

Crabat förstärker beställarorganisationen med en BPU mark, till projekt Varbergstunneln. BPU Mark skall följa upp Entreprenörens arbete samt deras underkonsulter och projektörer med avseende på tid, kostnad och innehåll. Det innebär att med hjälp av beställarens kontrollprogram se till att entreprenaden byggs rätt. I rollen ingår att arbeta med järnvägsbyggnation, vägbyggnation samt underbyggnad och grundläggning för dessa. Uppdraget är på 100% och sträcker sig fram till 2024 med option […]

Crabat stöttar Stadsmissionens arbete

Vi på Crabat är stolta över att stötta Göteborgs Stadsmissions arbete med familjer som lever i social och ekonomisk utsatthet. Med vår gåva är vi med och skapar bättre förutsättningar för fler, till exempel genom: Matkassar och presentkort på matbutikerVinterkläderLäxhjälp På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org.

Crabat förstärker sin position inom spårväg.

Crabat är ett av två företag som kom med på Norrköping kommuns ramavtal gällande spårvägsprojektering. ”Detta befäster vår position som en av de största konsultfirmorna i Sverige inom spårväg med kompetens inom samtliga discipliner. Det är också ett kvitto på vårt tillväxtmål att vi nu har ramavtal med de två största spårvägs städerna, Göteborg och Norrköping”, säger VD Christer Bergström. Avtalet är på två år med ytterligare två års option.

Crabat Projektering växer ytterligare

I måndags välkomnade vi ytterligare två Crabater till Crabat Projektering. Josephine Blom är projektör, teknikansvarig/samordnare Mark för järnväg och spårväg. Rickard Erikson  är projektör mark/spår, järnväg. Varmt välkomna Josephine och Rickard! […]

Triss i tunnel

Crabat har de senaste veckorna vunnit tre upphandlingar, två för projekt Varbergstunneln och en för Västlänken. I Varberg kommer Crabatare att förstärka organisationen med en kalkylsamordnare och en BEST-K samordnare. I projekt Västlänken, etapp Kvarnberget, bidrar Crabat med mätteknisk kompetens i form av byggledare mät. Ännu en gång visar Crabat sin bredd och höga kompetens inom infrastruktur. Vill även du bli en crabat? Kontakta vår VD, Christer […]

Välkommen Niklas

Nu har Niklas Larsson börjat på Crabat Projektering. Niklas har en bakgrund inom projektering och tekniksamordning Mark samt uppdragsledning inom järnvägsprojekt. Varmt välkommen Niklas! […]

Välkomna Peter och Wiktor

Peter Blom och Wiktor Åslund har börjat på Crabat. Peter på Bygg och Projektledning och Wiktor på Projektering. Peter Peter har mångårig erfarenhet inom VA-anläggningar med roller som Byggledare, Anläggningsansvarig, Gruppledare samt Teknisk expert. Crabats kompetens inom VA-området stärks ytterligare med Peter som en Crabat. Wiktor Wiktor har en bakgrund som kanalisationsprojektör men har också arbetet som projektsamordnare och uppdragsledare. Wiktor är en välkommen kompetens i vår fortsatta […]

Välkommen Stefan Paterson

Crabat Projektering växer med ytterligare en medarbetare. Stefan Paterson är nu en Crabat. Stefan har 16 års erfarenhet inom anläggningsbranschen med inriktning på projekteringsledning samt bygg- och projektledning mot järnväg. Han har haft uppdrag på både beställarsidan och konsultsidan. På Crabat Projektering kommer Stefan framför allt arbeta med affärer och projektstyrning/uppföljning. Varmt välkommen Stefan! […]