CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Projektering AB » VA- och markprojekterings uppdrag till Crabat

VA- och markprojekterings uppdrag till Crabat

Crabat har vunnit ett uppdrag i Alingsås kommun gällande projektering av gata, gång- och cykelväg, vatten- och avlopp i området Stadsskogen, för det blivande kvarteret Bergkullen.brunn