CRABAT.SE » Aktuellt » Crabat Projektering AB » Crabat tecknar ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, spårväg

Crabat tecknar ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, spårväg

Crabat är en av tre leverantörer som tecknat ramavtal med Trafikkontoret Göteborg, avseende projektering av spår och mark för spårvägsbanan. I och med detta ramavtal har Crabat kontrakt för samtliga discipliner gällande projektering av spårväg i Göteborg. Crabat har nu ramavtal med de två största spårvägsstäderna i Sverige, Göteborg och Norrköping.
Uppdraget omfattar förstudier, projekteringar, utredningar, tillståndsbedömningar, objektsplaner, upprättande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar och teknisk konsultation med mera inom teknikområdena: Spår och mark.