Miljöpolicy

Crabat AB bedriver ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer. All hantering skall ske på bästa miljömässiga sätt. Vår personal är väl informerad om hur vi tillsammans kan påverka och förbättra miljön omkring oss. Genom att följa nedanstående processer säkerställer vi att vi minskar vår negativa miljöpåverkan.

  • Ständiga förbättringar
  • Lagar och andra krav från beställare
  • Miljömål som kontinuerligt följs upp och anpassas till verksamheten

I vår dagliga verksamhet arbetar vi aktivt att minska användningen av ej förnybara resurser, samt att använda renare teknologi där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.