Affärsidé

Namnet Crabat skall vara synonymt med infrastruktur och hög kvalitet.

Crabats kunder är:

• Infrastrukturförvaltare
• Kommuner
• Exploatörer
• Entreprenörer
• Privata företag