Vision

Crabat ska vara det mest lönsamma och miljömedvetna alternativet inom infrastruktursektorn samt vara ett nordiskt, marknadsinriktat, banbrytande och framgångsrikt konsultföretag med ett välkänt varumärke.