Affärsidé

Crabat levererar konsulttjänster till infrastruktursektorn med inriktning på järnväg/spårväg, anläggning mark och bro samt tjänster inom säkerhet/miljö/kvalitet.

Ledord i vår verksamhet:

  • Energiska, engagerade, innovativa medarbetare
  • Att vara en trygg, ansvarsfull, kompetent partner
  • Kompletta projektorganisationer
  • Hög teknisk kompetens
  • Kostnadseffektiva, tekniska lösningar