Crabat Bygg & Projektledning AB

Per Almén

- Byggledare EL, besiktningsman -

0730-515185

per.almen@crabat.se

Kenneth Andersson

- Byggledare konstruktioner stål/betong -

0709-930400

kenneth.andersson@crabat.se

Roger Andreassen

- Byggledare EL, besiktningsman -

0706-270203

roger.andreassen@crabat.se

Pierre Arvidsson

- Byggledare VA/mark -

0730-31 03 49

pierre.arvidsson@crabat.se

Joakim Balder

- Byggledare spårväg/mät -

0708-641355

joakim.balder@crabat.se

Christer Bergström

- TF Verkställande direktör, Projektledare, GOP, TSS, -

0706-127005

christer.bergstrom@crabat.se

Joel Blomdahl

- Byggledare Bro/konstbyggnad -

0734-208463

joel.blomdahl@crabat.se

Ronny Carlsson

- Byggledare konstruktioner stål/betong -

0702-095531

ronny.carlsson@crabat.se

Jakob Edstrand

- Projektledare/byggledare signal spårväg -

0725-752700

jakob.edstrand@crabat.se

Fredrik Flodmar

- Byggledare Kontaktledning/Lågspänning -

0727-020752

fredrik.flodmar@crabat.se

Anders Grönberg

- Byggledare EL, arbetsmiljö -

0722-244900

anders.gronberg@crabat.se

Torbjörn Gustafsson

- Byggledare signal, besiktningsman, -

0725-344009

torbjorn.gustafsson@crabat.se

Tony Hoffman

- Projektledare/byggledare spårväg -

0706-021027

tony.hoffman@crabat.se

Peter Holmberg

- Byggledare bro -

0706-127075

peter.holmberg@crabat.se

Lars Johansson

- Projektledare/byggledare -

0727-037966

lars.johansson@crabat.se

Hans Kingstedt

- Byggledare/granskare el-låspänning -

0705-648980

hans.kingstedt@crabat.se

Sofia Kling

- Projektledare/ekonomi -

0730-655675

sofia.kling@crabat.se

Tomas Kull

- Projektledare/byggledare mark -

0706-197034

tomas.kull@crabat.se

Fredrik Ljungmark

- Projektledare/byggledare bro -

0725-433368

fredrik.ljungmark@crabat.se

Nic Ramstedt

- Byggledare/teknikansvarig VA -

0701407769

nic.ramstedt@crabat.se

Mattias Rosén

- Byggledare/kontrollant Stål -

0706-844722

mattias.rosen@crabat.se

Jonas Ström

- Projektledare BEST -

0730-597541

jonas.strom@crabat.se

Roger Svensson

- Byggledare konstruktioner betong -

0701-446826

roger.svensson@crabat.se

Tore Öman

- Byggledare bana -

0706-744922

tore.oman@crabat.se

Crabat Projektering AB

Andreas Arvidsson

- Teknikansvarig Signal järnväg/spårväg -

0725-685600

andreas.arvidsson@crabat.se

Kim Hjelm

- Projektör Signal -

0734-207542

kim.hjelm@crabat.se

Therese Levin

- Projektör signal -

0708-641356

therese.levin@crabat.se

Andreas Manthey

- Teknikansvarig EL/KTL -

0733-100580

andreas.manthey@crabat.se

Jelena Skogstad

- Projektör El/Ktl -

0768-705409

jelena.skogstad@crabat.se

Anton Torstensson

- Projektör -

0706-601753

anton.torstensson@crabat.se

Michael Wictor

- Projektör El/Ktl -

0768-705391

michael.wictor@crabat.se

Crabat AB

Gunnar Berg

- Styrelseledamot -

0730-515102

gunnar.berg@crabat.se

Christer Bergström

- TF Verkställande direktör, Projektledare, GOP, TSS, -

0706-127005

christer.bergstrom@crabat.se

Birgitta Danielsson

- Ekonomi -

0704-227205

birgitta.danielsson@crabat.se

Marthin Lundström

- Styrelseordförande -

0730-699060

marthin.lundstrom@crabat.se